1/2022/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Marcinkowskiego 2a-c, 4a-c, 6a-c, 1 Maja 95, 97, Sławka 26b, 30-b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 88) przy ul. Marcinkowskiego 2a-c, 4a-c, 6a-c, 1 Maja 95, 97, Sławka 26b, 30-b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2022 r. do godz.: 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 31.03.2022 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2022/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS,US