1/2023/DK zapytanie ofertowe – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 350 litrów firmy Prosperplast o nazwie handlowej Tower Stone w kolorze szarym na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ilości 63 szt. wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2023r.
Termin składania ofert: do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2023/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1- przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne