1/KOR/WK/2022 zapytanie ofertowe – badania geofizyczne terenu przy ul. Korfantego 179A w Katowicach, w celu analizy stanu podłoża pod względem zagrożenia powstania deformacji nieciągłych powierzchni terenu (DNT) z wykonaniem profili metodą elektrooporową ERT/PE i/lub sejsmiczną MASW i/lub georadarową.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Badania geofizyczne terenu przy ul. Korfantego 179A w Katowicach, w celu analizy stanu podłoża pod względem zagrożenia powstania deformacji nieciągłych powierzchni terenu (DNT) z wykonaniem profili metodą elektrooporową ERT/PE i/lub sejsmiczną MASW i/lub georadarową.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.06.2022 r. do godz. 13:00

Adres nieruchomości, której dotyczy zamówienie: Katowice ul. Korfantego 179A

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.07.2022 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/KOR/WK/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załączniki do zapytania ofertowego.
  4. Oświadczenie sankcyjne
  5. Oświadczenie ZUS, US

 

Komunikat nr 1: 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.08.2022r.