1/MM/2022- zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14J/14 w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14J/14 w Katowicach

Termin realizacji: w terminie od 28.02.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 28.01.2022 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar 1
  3. Przedmiar 2
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS,US