1/NS/2022 – wykonanie prac remontowych muru granicznego (z jednej strony) zlokalizowanego w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie prac remontowych muru granicznego (z jednej strony) zlokalizowanego w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach.

Termin realizacji: w terminie od 01.04.2022r. do 30.06.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 19.01.2022 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/NS/2022, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US