10/2021/DK – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS  Sp. z o. o.

Termin realizacji: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 03.12.2021 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania ofertowego
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS