10/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- Montaż czujników poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie kompleksowej usługi montażu czujnika poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych produkcji Schindler w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2a, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i w Katowicach, powodujących w przypadku wykrycia wody w podszybiu odesłanie kabiny dźwigu  na przystanek podstawowy – poziom (0)   i wyłączenie windy z dalszej eksploatacji.

Termin realizacji: do dnia 04.09.2020 r
Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US