10/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Termin realizacji: 31.10.2020r. 

Oferty należy składać w terminie do dnia: do dnia 05.08.2020r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” . Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US