10/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 13/8 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 13/8 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 09.07.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.06.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2021/MSZ , a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1- przedmiar robót 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US