10/2021/RM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/15 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/15  w Katowicach. 

Termin składania ofert 23.09.2021 r. do godz. 10:00

Termin realizacji: do dnia 14.10.2021 r.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US