10/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont boksów śmietnikowych przy ul. Sławka 38-38d oraz przy ul. Sławka 28-28f w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na Remont boksów śmietnikowych polegający na odnowieniu powłok malarskich ścian i sufitów, drzwi wejściowych oraz montażu odbojnic w boksach śmietnikowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 38-38d oraz przy ul. Sławka 28-28f w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.05.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 10/NS/2018.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US