11/AK/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 26d/7 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 26d/7 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.06.2023 r. do godz. 10:00
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/AK/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne