11/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót  stanowiącym załącznik do zapytania i wizją w terenie.

Termin realizacji: 20.08.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 06.08.2020 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US