11/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach), w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach (cenę należy podać jednostkowo tj. dla 1szt.).

Termin realizacji: do dnia 31.12.2020r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 18.08.2020 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 1. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US