11/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach
Termin realizacji: do dnia 22.06.2020 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10:00.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US