11/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/43 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 07.06.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.05.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/NS/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US