12/2021/DK – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Marcinkowskiego 2a÷c, 4a÷c, 6a÷c w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 75 kWp przy ul. Marcinkowskiego 2a÷c, 4a÷c, 6a÷c w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 04.03.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2021 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US