12/2023/BM – zapytanie ofertowe -naprawa i konserwacji instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarnej – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: naprawę i konserwację instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarnej – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.12.2023 r. do godz. 10.00 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – formularz cenowy
  4. Formularz cenowy – Exel 
  5. Formularz ofertowy
  6. Oświadczenie ZUS, US
  7. Oświadczenie sankcyjne