12/NS/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądu instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie przeglądu instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2022 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/NS/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne