12/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie mycia przeszkleń elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 38-38a, 28-28c oraz przy ul. Skowrońskiego 3,3a, ul. Skowrońskiego 2,2a,4/ Równoległej 7,8 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie mycia przeszkleń elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 38-38a, 28-28c oraz przy ul. Skowrońskiego 3,3a, ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległej 7,8 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 29.09.2023 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 16.08.2023 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/NS/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne