1/2020/KK zapytanie ofertowe -wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac polegających na montażu i dostawę kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 29.06.2019 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku ( przedmiar).

Oferty należy składać w terminie do dnia: 15.05.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2020/KK.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: oferty@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2020/KK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe+przedmiar
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US