1/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Saint Etienne 9-15a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o mocy pow. 50 kWp przy ul. Saint Etienne 9-15a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.04.2021r.

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US