12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:  prace związane z wykonaniem instalacji eklektycznej ogrzewania podjazdu na parking przy ulicy Saint Etienne  w Katowicach – garaż dwupoziomowy

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  04.09.2020 r. do godz. 10.00

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US