12/2020/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją firmy VBS ENGINEERING typ BO-52 polegającej na jej wymianie na centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z klimatyzacją nowej generacji firmy VTS Ventus Compact 2020 typ VVSO55c przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 1.
Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 12/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US