12/AK/2019 zapytanie ofertowe – Dostawa oraz dokonanie nasadzeń drzew na terenach zielonych na osiedlach mieszkaniowych KTBS Sp. z o. o. przy ul. Obroki 43, Sławka 26 a-d w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę oraz dokonanie nasadzeń drzew na terenach zielonych na osiedlach mieszkaniowych KTBS Sp. z o. o. przy ul. Obroki 43, Sławka 26 a-d w Katowicach. Do nasadzeń należy zakupić starszy materiał roślinny o obwodzie pni min. 14-16 cm mierzonych na wysokości 100 cm, z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową i wykształconą koroną.

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 12/AK/2019.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US