13/2023/BM – zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7/11 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7/11 w Katowicach.

Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Termin realizacji: 29.12.2023r.

Termin składania ofert: 12.12.2023r. godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 13/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne