13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana instalacji video- domofonu w budynku Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:  wykonanie prac związanych z wymianą instalacji video – domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 12.10.2020 r.

Termin składania ofert 03.09.2020 r. do godz. 10.00

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. 
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 13/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US