13/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 6.    Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 13/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załączniki nr 1-5 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US