13/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.08.2020 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 07.07.2020 r. do godz. 10:00.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 13/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

1.Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie ZUS_US