14A/2020/DK -ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik nr 3.   Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 14A/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3.  Formularz ofertowy
  4.  Oświadczenie ZUS_US