14/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.08.2020r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.07.2020 r. do godz. 12:00.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 14/AK/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US