15/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b /7 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wkonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b /7 w Katowicach. 

Termin realizacji: 02.12.2020r.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  19.11.2020 r. do godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 15/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US