15/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach. TREŚĆ

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.11.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik nr 13. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 15/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załączniki nr 1-11 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 12
  4. Załącznik nr 13 – Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US