15/2021/BM -ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy St. Etienne 7/8 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy: St. Etienne 7/8 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.09.2021 r. do godz. 10:00

Termin realizacji: do dnia 15.10.2021r.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 15/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US