15/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 14.08.2020r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 20.07.2020 r. do godz. 10:00.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 15/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US