15/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin realizacji:

– w okresie wiosennym w dniu 15 kwietnia 2019 r., usunięcie trucizny w dniu 6 maja 2019 r. (deratyzacja wiosenna),

– w okresie jesiennym w dniu 16 września 2019 r., usunięcie trucizny w dniu 7 października 2019 r. (deratyzacja jesienna).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 15/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US