16/PŁ/2023 zapytanie ofertowe – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 20.12.2023 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz ofertowy”+  ,,Formularz cenowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 16/PŁ/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – zakres konserwacji 
  3. Załącznik nr 2  – formularz cenowy 
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS, US
  6. Oświadczenie sankcyjne