16/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020 r.

Termin składania ofert:  07.09.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik nr 3. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 16/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US