16/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 03.08.2018 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 16/NS/2018.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Formularz oferty