16/NS/2018 zapytanie ofertowe – remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na:  Remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 16/NS/2018.

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie. 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe + przedmiar robót
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US