16/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 6 SZT. GABLOT OGŁOSZENIOWYCH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: dostawę 6 szt. gablot ogłoszeniowych i montaż na terenie osiedli mieszkaniowych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 16/PŁ/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy
  3.  Oświadczenie ZUS_US