16/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach polegających na likwidacji nieszczelności stropu wzdłuż dylatacji zgodnie z przedmiarem.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach polegających na likwidacji nieszczelności stropu wzdłuż dylatacji zgodnie z przedmiarem. 

Termin realizacji: do dnia 14.10.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 27.08.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 16/PŁ/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US