17/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów o łącznej ilości 14 szt., przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów firmy 4rain o nazwie handlowej Slim Decor Stone/Wood w kolorze grafitowym przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach o łącznej ilości 14 szt.

Termin realizacji: do dnia 15.10.2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 08.09.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik nr 3. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 17/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US