17/AK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SŁAWKA 34B/13 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Sławka 34b/13 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 28.09.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 12.00

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 17/AK/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy
  3.  Oświadczenie ZUS_US