18/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 42 szt. blokad parkingowych wraz z wykonaniem numeracji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Krasińskiego 12, 12a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: montaż 42 szt. blokad parkingowych wraz z wykonaniem numeracji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Krasińskiego 12, 12a w Katowicach i robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: do dnia 15.12.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 3. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 18/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Załącznik nr 1 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US