18/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: rozbudowę instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40.

Termin realizacji: do dnia 19.10.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na osiedlu mieszkaniowym – administratorzy nieruchomości w wykazie poniżej). Po wykonaniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

ADMINISTRATORZY – ul. Sławka 28 – 40

Patryk Łaskawiec
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 732, lub 797-134-328
Natalia Sidło
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 751, lub 502-105-966
Anna Kryczek
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 731, lub 723-054-555

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 18/PŁ/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy
  3.  Oświadczenie ZUS_US