19/NS/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnymi naprawami instalacji w rozumieniu art.62 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 163) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnymi naprawami instalacji w  budynkach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o.o.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 02.12.2020r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 19/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US