19/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicac

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 10:00

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna przy budynku mieszkalnym – administratorzy nieruchomości w zapytaniu ofertowym). Po wykonaniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 19/PŁ/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – mapka sytuacyjna 
  3. Formularz ofertowy
  4.  Oświadczenie ZUS_US