1/DK/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na konserwacji drewnianych elementów konstrukcji dachu przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na konserwacji drewnianych elementów konstrukcji dachu od strony poddasza na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.03.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2018/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US