ZO/1/DI/19 zapytanie ofertowe – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architekoniczno-urbanistycznej rewitalizacji oraz przebudowy trzech kamienic zlokalizowanych przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architekoniczno-urbanistycznej rewitalizacji oraz przebudowy z przeznaczeniem na ok 40 mieszkań z  częścią wspólną dla seniorów trzech kamienic zlokalizowanych przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach.

Termin realizacji: 31.10.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia ZO/1/DI/19.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 wykaz usług
  4. Załącznik nr 3 wykaz osób

Wyjaśnienia nr 1